over ons

elaine-casap-86020-unsplash.jpg

over ons

Een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven met elkaar

 

Wijland Woonpioniers bestaat momenteel uit een kleine groep gedreven en actieve inwoners van Berg en Dal en Nijmegen. We bouwen ecologische huurwoningen voor 20+ huishoudens en creëren een duurzame woongemeenschap. We laten zien dat je fijn en betaalbaar kunt wonen en tegelijkertijd kunt werken aan het verkleinen van je voetafdruk en de biodiversiteit in je directe leefomgeving kunt vergroten.

De woningen blijven eeuwigdurend beschikbaar voor mensen met lagere en middeninkomens, zodat generaties na ons ook betaalbaar kunnen wonen. We hebben geen winstoogmerk.

 

Wijland Woonpioniers gaat graag de samenwerking aan met lokale partijen en de buurt. Bijvoorbeeld door woningen beschikbaar te stellen aan woningzoekenden, gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar te stellen voor buurtbewoners of samen te werken in het beheer van het terrein.

schep.png

Locatie

Onze pijlers