Zoeken

Wonen buiten de box!

Bijgewerkt op: 27 apr. 2021

Wijland Woonpioniers te gast bij Tegenlicht Meet Up Nijmegen


Op donderdag 22 april was onze secretaris, Tessa Buck, te gast bij de Tegenlicht Meet Up in Nijmegen om te praten over ons 'buiten-de-box' plan om met onze wooncoöperatie zelf betaalbare en duurzame woningen te ontwikkelen, bouwen en beheren.


Het was een leuk en leerzaam gesprek met boeiende sprekers zoals Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt (Housing Systems) van de TU Delft, Marjolein Jonker, Tiny House pionier en ambassadeur en Naomie Vermeij, adviseur vastgoed bij woningcorporatie Talis.


Allen vanuit een eigen expertise bezig met het oplossen van de wooncrisis met als grote gemene deler dat we vernieuwende woonvormen omarmen waar kleiner wonen in gemeenschappelijk verband centraal staat. De oplossing voor de wooncrisis is niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen, maar vooral ook de bestaande woonruimte anders indelen. Peter Boelhouwer pleit voor andere keuzes maken t.a.v. grondgebruik in Nederland. Nu wordt 2/3 van ons land gebruikt voor landbouw en veeteelt voor de export terwijl dit maar een beperkte bijdrage levert aan onze economie. Ook pleit hij voor het combineren van natuurontwikkeling met stedenbouw.


Marjolein sluit af met de boodschap: 'De diversiteit moet terug [in het Nederlands woonlandschap] en maak ruimte voor collectieve bewonersinitiatieven als derde bouwstroom.''


Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten!


De livestream is terug te kijken op het Youtube-kanaal van Tegenlicht Meet up Nijmegen:


Over onze oplossing voor de #wooncrisis


Het begon met een groep mensen die graag meer in verbinding met elkaar, betaalbaar wilde wonen in een ecologische woongemeenschap. Er volgden velen gesprekken aan de keukentafel en na veel onderzoek doen kwamen we uit bij de wooncoöperatie als perfecte juridische basis voor onze plannen. Met de wooncoöperatie zijn we straks gezamenlijk eigenaar van het te bouwen complex. We realiseren ecologische woningen die blijvend beschikbaar blijven voor mensen met een laag of middeninkomen doordat we geen winst hoeven te maken met onze huizen en doordat we veel zelf doen. Een groeiende groep mensen wil best iets kleiner wonen in ruil voor gemeenschappelijke ruimtes en een community om deel van uit te maken. Mensen zijn, zeker nu. op zoek naar meer verbondenheid met hun leefomgeving. In de landen om ons heen zijn woonvormen als de wooncoöperatie een gangbaar fenomeen.Tekst T024:


We zitten middenin een wooncrisis die vooral jonge mensen treft. De overheid heeft de regie losgelaten, maar de markt lost de woningnood niet op. Hoe kun je nu nog betaalbaar wonen in Nederland? Hoe komen we aan 1 miljoen nieuwe woonplekken voor 2030? Tegenlicht gaat op zoek naar woon-ideeën out-of-the-box!

Hoe zijn we eigenlijk in crisis beland? Wat gaat er mis? Zijn de oplossingen van out-of-the-box denkende woonpioniers realistisch of is er iets anders nodig? En wat gebeurt er op woongebied eigenlijk in onze eigen stad?184 weergaven