Zoeken

Wijland Woonpioniers op weg om eerste zelfbouw-wooncoöperatie van Nijmegen e.o. te worden!

Bijgewerkt op: 3 jul. 2020

De wooncoöperatie is de laatste tijd veel in het nieuws. Met name wooncoöperatie de Warren dan. En dat is niet voor niets. In een tijd waarin een groeiende groep Amsterdammers geen woning meer kan krijgen in de stad, is het deze groep creatievelingen gelukt om een stukje grond te bemachtigen in het centrum om daar 36 woningen en collectieve ruimtes te realiseren voor mensen met een kleinere portemonnee. Dit alles in een energieneutraal en klimaatbestendig complex gebaseerd op circulaire ontwerp principes. Dit alles wordt mogelijk omdat de initiatiefnemers het heft zelf in handen hebben genomen en een wooncoöperatie hebben opgericht om ''te laten zien dat gewone burgers dit complexe project voor elkaar kunnen boksen,'' aldus voorzitter Chandar van der Zande.


Niet onterecht wordt de wooncoöperatie nu als de oplossing aangehaald voor de krapte op een overvolle woningmarkt. Met name de grote groep middeninkomens moet profijt gaan hebben van deze innovatieve woonvorm. Zo heeft de gemeente Amsterdam het ambitieuze plan opgevat om in 20 jaar tijd 10% van alle Amsterdamse woningen in bezit te laten zijn van wooncoöperaties. Dat zijn 40.000 woningen! De Volkskrant spreekt zelfs over een ‘’revolutie op de woningmarkt.’’


Ook in Nijmegen moeten er meer duurzame en betaalbare woningen bij. Wijland Woonpioniers gaat voor een deel in die behoefte voorzien en is op weg om de eerste zelfbouw-wooncoöperatie van regio Nijmegen te worden!
Wat is een wooncoöperatie?


Een wooncoöperatie is een verenigingsvorm waarbij de leden (bewoners) gezamenlijk en vergaande verantwoordelijkheid nemen over hun huisvesting. Het is één van de verschijningsvormen van de coöperatie. In 2015 werd de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet. Wijland Woonpioniers is een vastgoedcoöperatie waarbij de woningen collectief worden gefinancierd door de coöperatie. De coöperatie verhuurt de woningen vervolgens aan haar leden. De bewoners zijn zowel huurder van een betaalbare woning als mede-eigenaar van het hele complex. Wooncoöperaties zijn in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk al bijna 100 jaar een begrip in het woonstelsel.


De Zwiterse Genossenschaften [...] ontstonden aan het einde van de 19e eeuw. De snelle groei van de steden maakte het organiseren van betaalbare woningbouw voor de arbeidersklasse noodzakelijk. In die periode werd in Nederland de woningwet ingevoerd en werden de woningbouwverenigingen opgericht. In Zwitserland leidde deze situatie tot de oprichting van Genossenschaften. In 1910 werd daar een wet aangenomen die de gemeentes verplichtte om goedkope grond en leningen beschikbaar te stellen. Hiermee werd het mogelijk voor arbeiders om zelf een Genossenschaft te vormen. [...] de huurders in een Genossenschaft [zijn] gezamenlijk eigenaar en hebben [...] ook invloed op het bestuur.'' Bron; https://anagoeseurope.wordpress.com/

Pionieren voor de goede zaak


In de wooncoöperatie hebben we de perfecte juridische basis om onze duurzame woongemeenschap te realiseren en onze pijlers te borgen.We sluiten ons graag aan bij de groeiende groep pioniers die de wooncoöperatie op de kaart wil zetten in Nederland!

We kiezen voor de coöperatieve vorm omdat we zo in staat zijn om zelf onze ideale woonomgeving te realiseren en het wooncomplex straks ook zelf te gaan beheren. Met behulp van een bank, investeerders en inleg eigen kapitaal, kopen we de grond aan en financieren de bouw- en inrichtingskosten. Als coöperatie zijn we straks samen eigenaar van het complex, de woningen verhuren we aan de leden (onszelf). Door huurwoningen te realiseren, houden we het in- en uitstapniveau betrekkelijk laagdrempelig en behoudt de gemeenschap de mogelijkheid om de bewoners te kiezen, iets wat lastiger is als je alleen koopwoningen in je project hebt. Omdat we geen winstoogmerk hebben (een vereiste voor een wooncoöperatie) en de privé woningen relatief klein houden, zijn we de woningen betaalbaar en geschikt voor onze doelgroep: mensen met een laag- of middeninkomen. Daarover zullen we afspraken gaan maken met de gemeente die ons uiteindelijk een bouwkavel aanbiedt. Uiteraard realiseren we ook gemeenschappelijke ruimtes in en rond het complex die ruimte bieden aan allerlei activiteiten voor en door de community. Denk aan vieringen, vergaderingen en bijeenkomsten, workshops, tuindagen etc. Privé lever je dus weliswaar wat ruimte in, maar daar krijg je een hoop collectieve ruimte voor terug!


Links


Recent in de pers:


https://www.trouw.nl/economie/de-woongroep-is-terug-in-amsterdam-we-willen-geen-winst-we-willen-gewoon-een-thuis~bd0b421c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zij-bouwen-hun-eigen-duurzame-stadswijk-zoals-nog-nooit-in-amsterdam-is-gedaan~b1641809/


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/28/woningmarkt-amsterdam-wil-meer-wooncooperaties-tijd-van-experimenteren-is-voorbij-a3974574


https://www.telegraaf.nl/nieuws/190719123/amsterdamse-vrienden-bouwen-eigen-huurwoningen


https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4348046/nieuwe-woning-te-duur-onvindbaar-start-een-wooncooperatie


Kennisplatform en belangenorganisatie wooncoöperaties Nederland:


https://www.cooplink.nl/

282 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven