Zoeken

Onze wooncoöperatie in wording groeit!

Bijgewerkt op: 26 jan. 2021

We merken dat er veel belangstelling is voor onze plannen om een ecologische woongemeenschap te realiseren. We kregen veel aanmeldingen na onze online koffiedates van afgelopen zomer en we hebben inmiddels 6 aspirant-leden aangenomen. Op onze geïnteresseerdenlijst staan inmiddels meer dan 300 mensen.


Een van onze 'aspi's', Baukje, is illustrator en ze maakte deze mooie tekening van het kersverse team:


Mooi hè?!


Krap, krapper, krapst


De groeiende belangstelling voor projecten als deze houdt vast ook verband met de grote woningnood in Nijmegen, Gelderland, Nederland…Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Tot 2030 moeten er ruim 80 duizend nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland (!)


Niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen


Wat ons betreft wordt er niet alleen maar meer bijgebouwd, maar wordt er ook gekeken naar het realiseren van passende woningen voor de steeds diverser geworden groep huishoudens. Denk: alleenstaanden, stellen zonder kinderen, samengestelde gezinnen, klassieke gezinnen, alleenstaande ouders, co-ouders en mensen met een zorgvraag. Daarnaast is er een groeiende groep bewoners die best wat kleiner wil wonen in ruil voor gezamenlijke gemeenschappelijke ruimtes en een verkleinde ecologische voetafdruk.

Ook de klimaatcrisis en de achteruitgang van biodiversiteit dagen ons uit om anders met ruimte, energie en water om te gaan. We laten zien dat ecologisch en betaalbaar wonen samen kunnen gaan door zelfwerkzaamheid, door kleiner te wonen en ruimtes en spullen met elkaar te delen.

108 weergaven