Zoeken

Manifest 'Ruimte voor collectief wonen' naar alle gemeenten

Bijgewerkt op: 3 aug. 2021

Een snel groeiende groep ondernemende burgers die zelf wil bouwen aan collectieve en andere woonvormen hebben een een gelegenheidscoalitie gevormd rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het doel? Een passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen én een volwaardige plek in de woonprogramma’s van gemeenten.


We ondersteunen dit manifest van harte! We merken immers dat het nog knap lastig is om een locatie te vinden als wooncoöperatie, op een markt die wordt gedomineerd door grote marktpartijen (zoals corporaties en beleggers). Willen burgers zelf betaalbare huurwoningen realiseren in collectief verband dan is steun van de lokale overheid (gemeente en provincie) onmisbaar, zoals de gemeente Amsterdam nu laat zien. Het gemeentebestuur wil een flink aantal betaalbare huurwoningen in de stad creëren die blijvend beschikbaar blijven voor de doelgroep, mensen met een laag of middeninkomen, en ziet in de wooncoöperatie een oplossing. In 2040 moeten 40.000 woningen zijn ondergebracht bij wooncoöperaties en om dat mogelijk maken stelt de gemeente nu nieuwbouwkavels en een lening beschikbaar voor initiatieven.


En ook de gemeenten Rotterdam en Utrecht komen nu met regelingen voor wooncoöperaties. En niet alleen in de grote steden wordt de wooncoöperatie als oplossing gezien. Zo is er op Schiermonnikoog een initiatief dat betaalbare huur- en koopwoningen wil realiseren voor jongeren.


Maak ook ruimte voor burgerinitiatieven met huurwoningen in uw woonvisie


Een wooncoöperatie met huurwoningen realiseren vraagt om een andere manier van ontwikkelen dan in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bijvoorbeeld.

Het grootste verschil met een CPO-project is de vorm van eigendom. Bij een CPO ontwikkel je het project gezamenlijk, maar heeft iedereen uiteindelijk een eigen hypotheek. Iedereen bouwt bij een CPO voor eigen rekening, risico en voor eigen gebruik van een eigen woning.

Bij wooncoöperaties als Wijland Woonpioniers neemt de vereniging de hypotheek en gelden de huurinkomsten over 30 jaar (of langer). De bank financiert echter tot maximaal 75% van de stichtingskosten omdat je gezien wordt als zakelijke klant (je verhuurt immers woningen).

De overige 25% moeten de leden zelf binnen zien te halen, een flink bedrag! Dat gat zal deels gedicht moeten worden met subsidies en leningen bij provincie en gemeente.


Wij zeggen: Maak dus niet alleen ruimte voor CPO-projecten met (dure) koopwoningen in uw woonprogramma, maar faciliteer ook burgerinitiatieven die huurwoningen willen realiseren. Met deze initiatieven kun je afspraken maken over het blijvend beschikbaar houden van deze woningen voor de doelgroep, dit in tegenstelling tot een belegger, die de woningen na zoveel jaar weer wil kunnen verkopen om rendement uit de woningen te halen.Wat bieden burgerinitiatieven uw gemeente?


  • Realisatie van vernieuwende woonconcepten, die beter aansluiten bij de de huidige behoefte van uw inwoners en waar reguliere ontwikkelaars en corporaties vaak (nog) niet of onvoldoende in voorzien: zoals kleinere woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte;

  • Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar (nabuurschap, sociale cohesie), met toename veiligheid, vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor Wmo en zorg tot gevolg;

  • Bijdrage aan de woningbouwopgave: bouw van betaalbare woningen voor het lage en middensegment, meer kansen voor eigen inwoners, (en dus) meer doorstroming en flexibele (soms ook tijdelijke) bouw;

  • Impuls aan duurzame woonvormen zoals klimaatadaptief , circulair, energieneutraal en gasloos.

138 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Koffiedate