Wijland als Wooncoöperatie

We hebben ervoor gekozen om een wooncoöperatie op te richten omdat we zo in staat zijn om:

  • Ecologische woningen te realiseren voor met name middeninkomens, een grote groep mensen die op de huidige woningmarkt tussen wal en schip vallen (niet kunnen kopen, niet in aanmerking komen voor sociale huur).

  • Te investeren in collectieve leefruimte die ten goede komt aan een community van bewoners en niet-bewoners (de buurt).

  • Te weten waar we voor werken en waar ons geld naartoe gaat: huur betalen wordt investeren in je leefomgeving, voor de huidige en toekomstige generaties.

  • Meer zeggenschap te hebben over de wijze waarop we willen wonen en leven met elkaar.

  • Als coöperatie een vermogen op te bouwen. De harde scheidslijn tussen kopen en huren wordt verzacht..

 

‘’Historisch gezien komen coöperaties tot bloei wanneer de overheid en de markt het laten afweten. Op zo’n moment organiseren mensen zichzelf om op passende wijze in hun belang en behoefte te voorzien. Dat is ook nu de situatie voor de middengroepen in de woningmarkt van de Nederlandse steden.’’  - Het Rotterdams Woongenootschap

 

Wettelijk kader

Artikel 18a van de woningwet bepaalt: ‘Een wooncoöperatie is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt om haar leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in het beheer en onderhoud van de door hen bewoonde woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving’.

 

Organisatie van de wooncoöperatie

Alle bewoners vormen samen de leden van de coöperatie, en de algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormend orgaan. De bewoners hebben dus twee relaties met de wooncoöperatie: die van huurder en lid. Als bewoner huur je je huis van de coöperatie en ben je als lid via je aandeel mede-eigenaar van de coöperatie. De ledenvergadering besluit samen over begroting, jaarrekening en (dagelijks) bestuur. Als wooncoöperatie zijn we dus een collectief van bewoners die vergaand zeggenschap en zelfbeheer voeren over onze (huur)woningen. De wooncoöperatie is straks juridisch eigenaar van het wooncomplex als geheel. Meer gedetailleerde informatie over de wijze waarop we georganiseerd zijn is te lezen in onze brochure (binnenkort verkrijgbaar) .

Verschil CPO project 

Het grootste verschil met een CPO-project is de vorm van eigendom. Bij een CPO ontwikkel je het project gezamenlijk, maar heeft iedereen uiteindelijk een eigen hypotheek. Iedereen bouwt bij een CPO voor eigen rekening, risico en voor eigen gebruik van een eigen woning. Bij Wijland word je lid van de coöperatieve vereniging en heb je aandelen in het geheel. De coöperatieve vereniging neemt dus de hypotheek.

Als lid bouw je dus geen eigen vermogen op met je woning.

Daarnaast is het niet mogelijk om je eigen woning helemaal naar eigen wens vorm te geven. Met elkaar ontwerpen het totale wooncomplex en hoe we invulling geven aan de gemeenschappelijke ruimtes.

Zo zijn we in ons programma van eisen (binnenkort verkrijgbaar) gekomen tot een aantal woontypen die al vast staan.

Inspiratie

We zijn geïnspireerd door genoschenschaften in Duitsland en Zwitserland, waar deze coöperatieve woonvorm al meer dan 100 jaar een begrip is. Zo zijn er in Zürich tussen 1998 en 2008 langs deze weg zo’n 14.000 woningen gerealiseerd.