eco isomateriaal RGB.jpg

Duurzaam & ecologisch

We kunnen niet meer om klimaatverandering  en de achteruitgang van biodiversiteit heen. Door slim met ruimte, energie en water om te gaan, voorziet Wijland Woonpioniers in een behoefte aan ecologische en klimaatbestendige woningen in een gezonde leefomgeving. De woningen zijn op zijn minst energieneutraal en we vangen regenwater op in een grote opslagtank zodat we het weer kunnen hergebruiken voor bewatering van de tuin en toiletspoeling. We kiezen ervoor om klein(er) te wonen zodat we meer ruimte overhouden voor groen. Meer groen in de wijk zorgt voor verkoeling in de zomer, een betere waterafvoer en natuurlijke bescherming tegen hagelbuien (groendaken). Daarnaast heeft het een positief effect op onze gezondheid en welzijn. Maar we gaan graag een stap verder: We maken afspraken over wat we wel en niet door ons afvoerputje spoelen, welke apparaten we delen, hoe we omgaan met afval, vervoer en brandstof en de inrichting van de tuin.

Bouw

Duurzaam, ecologisch en natuur-inclusief bouwen is belangrijk voor Wijland Woonpioniers. We gaan voor ecologische en circulaire bouwmaterialen, energieconcepten, installaties en waterhuishouding. De woningen gaan uiteraard lang mee; we creëren een woongemeenschap waar vele generaties na ons plezierig kunnen wonen. We houden in het ontwerp ook rekening met de natuurlijke omgeving van onze locatie.

 

Zelf organisatie

Wijland Woonpioniers neemt de regie in handen. De wooncoöperatie geeft de bewoners zeggenschap over vormgeving van woningen en collectieve leefruimtes. Zo worden ecologische woningen gerealiseerd, ook voor middeninkomens die het moeilijk hebben op de huidige woningmarkt. Huur betalen wordt investeren in de eigen leefomgeving, zo wordt de scheidslijn tussen huren en kopen verzacht. We gaan vanuit eigen kracht de verbinding aan met de omgeving, onder andere door collectieve ruimten open te stellen voor niet-bewoners.

 

 

                                   

 

Ontmoeten & verbinden

We kiezen er bewust voor om in een groep te wonen en verantwoordelijk om te gaan met onze leefomgeving.

We vinden het belangrijk voor de sociale vaardigheden en levenservaring van onze kinderen, dat ze in een veilige, groene omgeving opgroeien waarin ze met verschillende mensen in aanraking komen.

We willen wonen in een omgeving waar we onze buren kennen, waar we elkaar om een gunst kunnen vragen, waar er sprake is van solidariteit en spontaniteit en waar we gezamenlijke activiteiten kunnen faciliteren en organiseren. Voor elkaar en voor de buurt. We zien onszelf als een open, sociaal netwerk dat een antwoord biedt op overdreven individualisme en sociale vervreemding. Een creatieve oplossing voor onze gezamenlijke behoefte om meer in verbinding met elkaar en onze omgeving te leven.

Delen

In onze woongemeenschap realiseren we naast woningen voor huishoudens in verschillende samenstellingen, een aantal gemeenschappelijke ruimtes die voor verschillende doeleinden en groepen gebruikt kunnen worden. Denk aan een multifunctionele ontmoetingsruimte, een klusschuur, een wasruimte, een logeerkamer en een tuin.

Open

Wij openen onze deuren ook graag voor mooie initiatieven van anderen, zoals mensen uit de buurt. Dit doen we door bijvoorbeeld de ontmoetingsruimte of tuin beschikbaar te stellen voor sociale activiteiten van spirituele, educatieve of andere aard.

.

De toekomstige bewoner

De toekomstige bewoner neemt verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving, maakt graag een onderdeel uit van een woongemeenschap en is bereid om zich daar actief voor in te zetten. De bewoner levert een inspanning om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft een bewuste levenshouding. Wijland Woonpioniers verwelkomt mensen uit alle leeftijdscategorieën en streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in de samenstelling van de bewonersgroep. Een aantal woningen zijn levensloopbestendig.

 
Image by Shane Rounce