Lid worden van Wijland Woonpioniers

Op dit moment hebben we een ledenstop, dus je kunt je nu niet aanmelden als aspirant-lid. Op de hoogte blijven van momenten voor aanmelden en ander nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via de contactpagina.

Wijland Woonpioniers wil een hechte gemeenschap zijn. Ook gaan we de aankomende jaren een hoop werk verzetten om te groeien tot een wooncoöperatie van minimaal 20 huishoudens. Alleen als lid kun je in de toekomst aanspraak maken op een woning. We hebben dus twee relaties tot de wooncoöperatie: die van lid en huurder. De leden bepalen samen over de wijze waarop de woningen en gemeenschappelijke ruimtes er straks uit komen te zijn, hoe we ons project duurzaam maken, over het innen van de huur, het onderhoud etc.

 

Als je lid wil worden van de wooncoöperatie doorloop je 2 stappen:


1. Het aspirant-lidmaatschap
2. Het lidmaatschap

 

Het aspirant-lidmaatschap

Doel: elkaar beter leren kennen, samenwerken en groeien door kennis en kwaliteiten uit te wisselen. 

 

Voorwaarden

 • Je hebt deelgenomen aan het kennismakingsmoment (of op een andere wijze kennis met de leden gemaakt).

 • Je staat achter de interne en externe visie van Wijland Woonpioniers.

 • Je hebt de ambitie om bewoner te worden.

 

Verwachtingen

 • Je besteedt minimaal 6 uur per week aan Wijland Woonpioniers.

 • Je neemt deel aan een werkgroep. Op deze manier leren we elkaar beter kennen, draag je bij aan de realisatie van de wooncoöperatie. Je maakt kennis met onze sociocratische organisatievorm en met de methode Geweldloze Communicatie.

 • Je neemt twee keer per maand deel aan de AK (overkoepelend werkgroepenoverleg).

 • Je neemt deel aan gemeenschapsdagen, netwerkborrels en andere uitstapjes.

 • Partners gaan beide het aspirant-lidmaatschap aan, maar worden geëvalueerd als stel. Wij willen soepel omgaan met de verdeling van de tijdsbesteding voor Wijland Woonpioniers tussen partners. In de aspirant-lid periode van 6 maanden zien we de minst actieve partner minimaal 4 keer op een AK en bij alle verbindingsmomenten.

 

Na 3 maanden aspirant-lidmaatschap hebben we een tussentijdse evaluatie. Er vindt een gesprek plaats waarbij vanuit beide partijen wederzijds ruimte is voor het delen van ervaringen en het bespreken van de voortgang.

Na 6 maanden vindt er een eind evaluatie plaats waarin het volwaardig lidmaatschap van het aspirant-lid besproken wordt. 

 

We hanteren de volgende stappen:

 1. Gesprek met het aspirant-lid; is er de wens om bewoner van Wijland te worden?

 2. Het voorstel voor het lidmaatschap wordt in de AK beoordeeld. Bij consent van alle leden over de toegevoegde waarde van jou als aspirant-lid word je toekomstig bewoner van Wijland.

 3. Feest! Tekenen van de lidmaatschapsovereenkomst.

Het lidmaatschap 


Doel: lid zijn van wooncoöperatie Wijland, deel te zijn van de gemeenschap en er in de toekomst gaan wonen.

Verwachtingen:

 • Je neemt actief deel aan een werkgroep (verplicht) en de AK (optioneel).

 • Je onderschrijft de visie en de pijlers van Wijland Woonpioniers.

 • Je hebt kennisgenomen van de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement.

 • Je betaalt net als alle leden de maandelijkse contributie (nu €10,- per maand); hiermee draag je ook financieel bij aan de realisatie van Wijland.

 • Je betaalt mee aan de kosten voor het opzetten van de wooncoöperatie (voorfinanciering) vanaf het moment van instromen.

 • Je bent toekomstig bewoner van wooncoöperatie Wijland.